Ja és obligatori registrar la jornada dels treballadors

Des del 12 de maig totes les empreses estan obligades a portar un registre de la jornada dels seus treballadors. L’objectiu d’aquesta mesura és garantir que es respecten els límits de l’horari fixat en el contracte i, d’aquesta manera, controlar les hores extres no pagades o fraudulentes.

Segons Expansión, gairebé la meitat dels treballadors que l’any passat van fer hores extres no les van veure reflectides en les seves nòmines i, per tant, no van cotitzar tampoc a la Seguretat Social. Recuperant el registre de la jornada es pretén lluitar contra aquest frau, beneficiant també al treballador.

A la pràctica, és una manera de reduir la impuntualitat i l’absentisme, la qual cosa és igualment positiu per a la productivitat general de l’empresa.

 

El registre de la jornada va deixar de ser obligatori al maig de 2017 però s’ha recuperat de nou com a mesura per a lluitar contra la precarietat laboral.

 

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març de 2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, estableix que les empreses han de facilitar als seus treballadors el sistema per a fitxar, és a dir, registrar l’hora d’entrada i la de sortida. Això afecta tant a contractes de jornada completa com a temps parcial, siguis societat o autònom amb treballadors a càrrec teu.

No existeix una plantilla o model oficial proporcionat pel Govern per a portar el registre de cada treballador, encara que la informació bàsica sí que està clara: dades identificatives d’empresa i treballador, hores d’entrada i de sortida per a cada dia i el còmput d’hores totals (ordinàries i complementàries). A més, es signarà igual que la nòmina, ja que s’haurà de lliurar una còpia del resum cada mes.

L’empresa pot triar el sistema de registre a implantar, pactant abans amb els representants legals dels treballadors si no ho indica el conveni col·lectiu. Hi ha 3 possibles maneres de portar aquest registre:

  • Mètodes tradicionals: apuntar en un paper és la manera més ràpida i barata de posar en marxa un control horari. Pot ser fàcilment manipulable però resulta molt àgil per als treballadors que sempre fan el mateix horari.
  • Programes o apps: realitzen més eficientment les mateixes funcions que els mètodes tradicionals i són una oportunitat per a digitalitzar processos interns. Molt útils per a empreses amb teletreballadors.
  • Sistemes biomètrics: es basen en reconeixement facial o de petjades. Molt pràctics en oficines amb molts treballadors, però difícils d’utilitzar en cas de teletreball.

El registre ha de conservar-se durant 4 anys i estar disponible per als treballadors, els seus representants legals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura es començaran a realitzar inspeccions per a assegurar el seu compliment.

No disposar del registre de la jornada o incomplir els límits horaris, hores extra o descansos, es considera una falta greu i la multa va des dels 626 euros als 6.250. Seria lleu si s’incomplís la forma en la qual es registra la jornada, baixant llavors la penalització a entre 60 i 625 euros.

 

Registrar la jornada és una manera que tant l’empresa com el treballador  siguin transparents quant a al compliment de l’horari i a la retribució per hores treballades.

 

En la següent infografia tens un resum d’aquesta mesura.

0 comentaris

Deixar un comentari

Voleu unir-vos a la discussió?
No dubteu a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *