Els documents legals que t’afecten com a treballador

El treball per compte aliè està regulat per una sèrie de lleis i acords legals que has de conèixer. En ells s’estipulen qüestions que afecten el dia a dia d’un treballador individual com les hores extra o dies de vacances, però també drets i obligacions que afecten a tots els empleats de l’empresa com el dret a la lliure sindicació o a la vaga.

Les associacions que s’encarreguen de defensar els interessos dels treballadors enfront de les empreses i a l’Estat són els sindicats. Ells es preocupen de negociar les condicions de treball per assegurar que es respecten els seus drets.

Què és i com t’influeix l’Estatut dels treballadors?

El principal document legal que has de conèixer és l’Estatut dels treballadors. El text original es va aprovar en el Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i regula els drets i obligacions dels treballadors a Espanya, sigui quin sigui el seu sector o activitat. És un marc global, pel que tracta qüestions generals.

L’Estatut dels treballadors no afecta a treballadors per compte propi ni a funcionaris públics.

L’Estatut dels treballadors determina la relació entre empresa i empleat, pel que tots els contractes queden sotmesos a aquest document. Per això t’interessa conèixer-lo millor, perquè els seus articles poden afectar-te positivament encara que no figurin com a clàusula del teu contracte.

La Llei de l’Estatut dels treballadors està composta per 92 articles i 34 disposicions que donen resposta a qüestions bàsiques com:

  • Quina és l’edat mínima per treballar?
  • Com es gestiona la formalització del contracte i quina és la seva validesa legal?
  • Quines característiques té el treball a distància o els contractes formatius?
  • Quines obligacions té l’empresari en matèria de seguretat laboral?
  • Com s’adapta la jornada laboral a la formació professional en el treball?
  • Quants minuts de descans et corresponen durant les teves hores de treball i quantes hores extra pots fer a l’any?
  • A quins permisos justificats pots acollir-te i en quins suposats pots prendre’t una excedència?
  • Com et protegeix la llei davant un canvi de titularitat de l’empresa que et va contractar?
  • Quines diferències hi ha entre els diferents tipus d’acomiadament?
  • Quines són les competències dels delegats de personal i dels comitès d’empresa en la representació dels treballadors?

Aquestes són solament algunes de les solucions que trobaràs en el document.

Pots consultar l’Estatut dels treballadors a la web del BOE.

Què són i per què t’interessen els convenis col·lectius?

L’Estatut dels treballadors dedica el seu Títol III a la negociació i convenis col·lectius i els defineix com l’eina amb la qual “els treballadors i empresaris regulen les condicions de treball i de productivitat”. En la seva negociació intervenen sindicats i patronals i es renova automàticament si no es pacta un de nou.

L’Estatut dels treballadors segueix el principi de jerarquia segons el qual una norma de rang inferior no ha de contradir a una de superior. Aplicat al Dret laboral, l’ordre és: Estatut dels treballadors, conveni col·lectiu i contracte. També determina que, en cas de conflicte, prevaldrà la norma més favorable per al treballador.

Hi ha diversos tipus de conveni: els que tenen a veure amb l’àrea geogràfica (de nacional a local) i aquells vinculats a una determinada activitat (d’àmbit inferior o superior a l’empresa). Així, mentre que l’Estatut dels treballadors s’encarrega de legislar aspectes generals, els convenis regulen els detalls de la relació amb la teva empresa, com el salari segons les categories professionals.

A més, cada sector d’activitat regula en el seu propi conveni col·lectiu les peculiaritats de la seva professió com pot ser la roba de treball o els plusos que reben en la nòmina.

Pots intentar trobar el teu conveni col·lectiu a la web del Ministeri de Treball.

0 comentaris

Deixar un comentari

Voleu unir-vos a la discussió?
No dubteu a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *