965 € al mes, el nou Salari Mínim Interprofessional

El SMI es fixa en 965 euros, la qual cosa suposa un increment de l’1,6%, és a dir, de 15 euros. Aquest increment és vàlid de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2021. Per al 2022 es preveu una nova pujada que la continuï apropant als 1.000 € mensuals exigits pels sindicats.

Llegir més

Com afectarà la declaració de la renda a treballadors en ERTO?

El 7 d’abril comença la campanya de la renda 2021 per a informar Hisenda dels ingressos rebuts durant el 2020. I hi ha novetats perquè els treballadors que van estar en ERTO en algun moment poden estar ara obligats a presentar la seva declaració perquè van cobrar de dos pagadors.
A causa del confinament, a l’abril de 2020 es va arribar a un pic de 3 milions i mig de treballadors en ERTO, segons les dades de Moncloa. Durant el temps que les seves empreses van estar tancades l’any passat, van poder cobrar les prestacions del SEPE. D’aquesta manera, van començar 2020 amb un pagador (la seva empresa), però com a mínim el van acabar amb dues (empresa i SEPE).

Com serà la nova llei de teletreball?

Durant el confinament, el teletreball va suposar l’única forma que part del teixit empresarial continués funcionant. Després de l’aturada de l’estiu, en plena campanya “tornada a l’escola” per a col·legis i empreses, el Ministeri de Treball continua treballant per a tirar endavant la legislació sobre el treball a distància.

Sindicats i patronals van fer les seves al·legacions a l’avantprojecte de llei i tots esperem que en breu tiri endavant la llei perquè els empleats estiguin més protegits.

Llegir més

Teletreball: el nou repte per empreses i treballadors

L’emergència sanitària provocada pel covid-19 ha produït un gran canvi en el marc laboral. Avui, per molts treballadors, el teletreball serà la modalitat que els permetrà continuar amb l’activitat de l’empresa aprofitant la tecnologia que tenim al nostre abast.    

Des de ITM Human Capital i IM2 The Group seguim teletreballant al vostre costat i us fem arribar uns consells molt útils. Animem a les empreses que considerin aquesta modalitat de treball més endavant pel dia a dia, ja que són molts els avantatges que pot oferir.

Llegir més

Ja és obligatori registrar la jornada dels treballadors

Des del 12 de maig totes les empreses estan obligades a portar un registre de la jornada dels seus treballadors. L’objectiu d’aquesta mesura és garantir que es respecten els límits de l’horari fixat en el contracte i, d’aquesta manera, controlar les hores extres no pagades o fraudulentes.

Segons Expansión, gairebé la meitat dels treballadors que l’any passat van fer hores extres no les van veure reflectides en les seves nòmines i, per tant, no van cotitzar tampoc a la Seguretat Social. Recuperant el registre de la jornada es pretén lluitar contra aquest frau, beneficiant també al treballador.

A la pràctica, és una manera de reduir la impuntualitat i l’absentisme, la qual cosa és igualment positiu per a la productivitat general de l’empresa.

Llegir més