Com afectarà la declaració de la renda a treballadors en ERTO?

El 7 d’abril comença la campanya de la renda 2021 per a informar Hisenda dels ingressos rebuts durant el 2020. I hi ha novetats perquè els treballadors que van estar en ERTO en algun moment poden estar ara obligats a presentar la seva declaració perquè van cobrar de dos pagadors.
A causa del confinament, a l’abril de 2020 es va arribar a un pic de 3 milions i mig de treballadors en ERTO, segons les dades de Moncloa. Durant el temps que les seves empreses van estar tancades l’any passat, van poder cobrar les prestacions del SEPE. D’aquesta manera, van començar 2020 amb un pagador (la seva empresa), però com a mínim el van acabar amb dues (empresa i SEPE).

Obligació de presentar la declaració de renda

Per a tots ells, la gran diferència respecte a altres anys és que disminueix el mínim legal per a fer la declaració de 22.000€ (d’un pagador) a 14.000€ (amb dos o més i si un d’ells supera els 1.500€). El valor de l’ingressat és el que obliga o no a presentar-la, per la qual cosa és important fixar-se, no tant en el nombre de pagadors, si no en el total percebut: si un d’ells ens ha ingressat més de 1.500€ és més que probable que l’hàgim de fer.
Es calcula que aquesta situació afecta uns 327.000 treballadors que en 2019 no van haver de presentar-la i que enguany sí que hauran de fer-ho. Per a notificar-los l’estat excepcional en el qual es troben, Hisenda els enviarà una carta informativa. 

 Incertesa en el resultat de la renda 2020

El fet de tenir dos pagadors no implica que automàticament el resultat sigui a pagar, però en el cas dels ERTO la situació és una cosa diferent.

A l’efecte de tributació, el SEPE funciona com una empresa. Això implica dues coses: els ingressos són rendiments de treball, així que no estan exempts de declaració; i que no està obligat a retenir IRPF si el total del que abona durant l’any no supera els 14.000€.

El fet que el SEPE no apliqués retenció als seus pagaments és el que augmenta les possibilitats que la declaració surti a pagar. Cal tenir en compte que els seus pagaments se sumen al total d’ingressos i, per tant, al percentatge que cal aplicar d’IRPF en la declaració: fins i tot considerant que l’empresa hagi fet el càlcul correctament, és molt probable que s’hagi d’abonar el que no va retenir el SEPE en el seu moment.

Un exemple de com afecta l’ERTO en la declaració

En la seva informació oficial (en PDF), Hisenda posa un exemple amb el qual potser es veu més clar: un treballador que va cobrar 21.000€ en 2019 d’un sol pagador, no va estar obligat a fer la declaració i l’empresa li va retenir 2.578,8€. Aquest mateix treballador al 2020 va cobrar 16.000€ de la seva empresa que li va retenir 859,2€ i 5.000€ del SEPE que no li va retenir res. Enguany, en tenir dos pagadors (i complir les condicions de mínims) està obligat a fer la declaració i li tocarà pagar 1.645,27€.
Hacienda ha facilitado un simulador para saber el resultado de la declaración antes de presentarla: hay tiempo hasta el 30 de junio.
Hisenda ha facilitat un simulador per a saber el resultat de la declaració abans de presentar-la: hi ha temps fins al 30 de juny.

Com serà la nova llei de teletreball?

Durant el confinament, el teletreball va suposar l’única forma que part del teixit empresarial continués funcionant. Després de l’aturada de l’estiu, en plena campanya “tornada a l’escola” per a col·legis i empreses, el Ministeri de Treball continua treballant per a tirar endavant la legislació sobre el treball a distància.

Sindicats i patronals van fer les seves al·legacions a l’avantprojecte de llei i tots esperem que en breu tiri endavant la llei perquè els empleats estiguin més protegits.

Llegir més

Teletreball: el nou repte per empreses i treballadors

L’emergència sanitària provocada pel covid-19 ha produït un gran canvi en el marc laboral. Avui, per molts treballadors, el teletreball serà la modalitat que els permetrà continuar amb l’activitat de l’empresa aprofitant la tecnologia que tenim al nostre abast.    

Des de ITM Human Capital i IM2 The Group seguim teletreballant al vostre costat i us fem arribar uns consells molt útils. Animem a les empreses que considerin aquesta modalitat de treball més endavant pel dia a dia, ja que són molts els avantatges que pot oferir.

Llegir més

Ja és obligatori registrar la jornada dels treballadors

Des del 12 de maig totes les empreses estan obligades a portar un registre de la jornada dels seus treballadors. L’objectiu d’aquesta mesura és garantir que es respecten els límits de l’horari fixat en el contracte i, d’aquesta manera, controlar les hores extres no pagades o fraudulentes.

Segons Expansión, gairebé la meitat dels treballadors que l’any passat van fer hores extres no les van veure reflectides en les seves nòmines i, per tant, no van cotitzar tampoc a la Seguretat Social. Recuperant el registre de la jornada es pretén lluitar contra aquest frau, beneficiant també al treballador.

A la pràctica, és una manera de reduir la impuntualitat i l’absentisme, la qual cosa és igualment positiu per a la productivitat general de l’empresa.

Llegir més

Beneficis de la formació dels empleats per a l’empresa

Crear una ‘marca ocupadora’ ajuda a l’empresa a posicionar-se en el mercat laboral. A l’hora de desenvolupar l’estratègia d’employer branding, la formació és un element a tenir en compte perquè incideix directament en com perceben la preocupació de l’empresa per augmentar les seves capacitats. Això afecta a la valoració que fan del seu lloc de treball i, per tant, la imatge que tenen de l’empresa i la manera en què la comuniquen al seu entorn. Però hi ha més motius pels quals és beneficiós formar els treballadors.

Llegir més