965 € al mes, el nou Salari Mínim Interprofessional

El SMI es fixa en 965 euros, la qual cosa suposa un increment de l’1,6%, és a dir, de 15 euros. Aquest increment és vàlid de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2021. Per al 2022 es preveu una nova pujada que la continuï apropant als 1.000 € mensuals exigits pels sindicats.

El passat 28 de setembre es va registrar al BOE el Real decreto 817/2021, pel qual es fixava un Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a l’any 2021 de 965 € mensuals, és a dir, un increment de 15 €. Aquest increment equival a l’1,6% i té caràcter retroactiu a partir de l’1 de setembre, per la qual cosa ja s’ha pogut percebre en algunes nòmines.

El SMI no distingeix entre sexe, edat o activitat, ni per tipus de contracte, per la qual cosa s’aplica tant a contractes indefinits com eventuals en qualsevol sector i empresa.

A partir d’ara, cap remuneració pot ser inferior, encara que també gaudeixis de salari en espècie. Tenint en compte que es refereix a la jornada laboral legal, pot implicar una prorrata si és inferior. A més, el salari mínim es pot seguir sumant els complements, bonificacions o incentius per a la producció i no afecta la retribució que ja s’estava percebent, si fos superior.

S’acosten als 1.000 € al mes

L’increment ha estat possible després de l’acord del Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO i UGT, malgrat que la CEOE preferia evitar-ho. Així, de l’1 de setembre al 31 de desembre, el SMI s’ha establert en 13.510 € amb 14 pagaments i 32,17€ com a sou diari. Aquest canvi és el segon de l’any, ja que el gener de 2021 es va fixar en 950 € per 14 pagues, deixant el salari diari en 31,66 €.

Atès que la vigència de l’acord és fins a finals de 2021, s’esperen nous increments al gener de 2022. A més, ja s’està considerant la possibilitat que sigui el 2023 quan s’arribi a la barrera psicològica de 1.000 € al mes. No obstant això, cal recordar que, si el càlcul es fa per 12 pagues, aquest salari ja s’estava percebent i que, amb el nou SMI, serà d’uns 1.125 € mensuals.

Amb els increments del SMI es pretén arribar al 60% del salari mitjà a Espanya: amb l’actual es manté en el 55% de la mitjana nacional, sent el País Basc la comunitat amb els salaris més alts i Extremadura els més baixos.

En comparació amb altres països d’Europa, Espanya manté la setena posició, sent Luxemburg el país amb el SMI més alt de la zona euro, amb 2.202 € en 12 pagaments, i Bulgària la més baixa, amb 332 € al mes.

Implicacions per als autònoms

Aquest nou SMI beneficiarà uns 935.000 treballadors del Règim General i afectarà també els autònoms que veuran augmentar la seva cotització mensual a la Seguretat Social, de 286 € a 289 € per als que cotitzen amb la base mínima i l’equivalent a uns 144 € més a l’any per als que ho facin com a màxim.

0 comentaris

Deixar un comentari

Voleu unir-vos a la discussió?
No dubteu a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *