Com afectarà la declaració de la renda a treballadors en ERTO?

El 7 d’abril comença la campanya de la renda 2021 per a informar Hisenda dels ingressos rebuts durant el 2020. I hi ha novetats perquè els treballadors que van estar en ERTO en algun moment poden estar ara obligats a presentar la seva declaració perquè van cobrar de dos pagadors.
A causa del confinament, a l’abril de 2020 es va arribar a un pic de 3 milions i mig de treballadors en ERTO, segons les dades de Moncloa. Durant el temps que les seves empreses van estar tancades l’any passat, van poder cobrar les prestacions del SEPE. D’aquesta manera, van començar 2020 amb un pagador (la seva empresa), però com a mínim el van acabar amb dues (empresa i SEPE).

Obligació de presentar la declaració de renda

Per a tots ells, la gran diferència respecte a altres anys és que disminueix el mínim legal per a fer la declaració de 22.000€ (d’un pagador) a 14.000€ (amb dos o més i si un d’ells supera els 1.500€). El valor de l’ingressat és el que obliga o no a presentar-la, per la qual cosa és important fixar-se, no tant en el nombre de pagadors, si no en el total percebut: si un d’ells ens ha ingressat més de 1.500€ és més que probable que l’hàgim de fer.
Es calcula que aquesta situació afecta uns 327.000 treballadors que en 2019 no van haver de presentar-la i que enguany sí que hauran de fer-ho. Per a notificar-los l’estat excepcional en el qual es troben, Hisenda els enviarà una carta informativa. 

 Incertesa en el resultat de la renda 2020

El fet de tenir dos pagadors no implica que automàticament el resultat sigui a pagar, però en el cas dels ERTO la situació és una cosa diferent.

A l’efecte de tributació, el SEPE funciona com una empresa. Això implica dues coses: els ingressos són rendiments de treball, així que no estan exempts de declaració; i que no està obligat a retenir IRPF si el total del que abona durant l’any no supera els 14.000€.

El fet que el SEPE no apliqués retenció als seus pagaments és el que augmenta les possibilitats que la declaració surti a pagar. Cal tenir en compte que els seus pagaments se sumen al total d’ingressos i, per tant, al percentatge que cal aplicar d’IRPF en la declaració: fins i tot considerant que l’empresa hagi fet el càlcul correctament, és molt probable que s’hagi d’abonar el que no va retenir el SEPE en el seu moment.

Un exemple de com afecta l’ERTO en la declaració

En la seva informació oficial (en PDF), Hisenda posa un exemple amb el qual potser es veu més clar: un treballador que va cobrar 21.000€ en 2019 d’un sol pagador, no va estar obligat a fer la declaració i l’empresa li va retenir 2.578,8€. Aquest mateix treballador al 2020 va cobrar 16.000€ de la seva empresa que li va retenir 859,2€ i 5.000€ del SEPE que no li va retenir res. Enguany, en tenir dos pagadors (i complir les condicions de mínims) està obligat a fer la declaració i li tocarà pagar 1.645,27€.
Hacienda ha facilitado un simulador para saber el resultado de la declaración antes de presentarla: hay tiempo hasta el 30 de junio.
Hisenda ha facilitat un simulador per a saber el resultat de la declaració abans de presentar-la: hi ha temps fins al 30 de juny.

Com serà la nova llei de teletreball?

Durant el confinament, el teletreball va suposar l’única forma que part del teixit empresarial continués funcionant. Després de l’aturada de l’estiu, en plena campanya “tornada a l’escola” per a col·legis i empreses, el Ministeri de Treball continua treballant per a tirar endavant la legislació sobre el treball a distància.

Sindicats i patronals van fer les seves al·legacions a l’avantprojecte de llei i tots esperem que en breu tiri endavant la llei perquè els empleats estiguin més protegits.

Llegir més

Guia ràpida per tornar a la feina – Covid-19

Per reprendre l’activitat amb seguretat enfront del Covid-19, les organitzacions han d’establir un conjunt de mesures de PREVENCIÓ pels seus treballadors. Aquestes, seran de tipus organitzatiu, informatives i amb l’adequació de mitjans humans i tècnics per fer-ho efectiu.

A MB Prevent, hem preparat aquesta guia que té l’objectiu de guiar a les empreses per prendre mesures al seu abast en diferents àmbits que caldrà adequar segons la tipologia de l’activitat i organització del treball i els seus espais.

Accedeix a la guia

*Actualitzada el 28/10/2020

Mesures extraordinàries en la formació professional per a l’ocupació

El Govern està llançant constantment mesures per adaptar els diferents sectors a la situació provocada pel confinament. Entre elles, també s’inclouen les orientades a flexibilitzar les condicions en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral que recull la Resolució de 15 d’abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, que va entrar en vigor el 18 d’abril.

Llegir més

Teletreball: el nou repte per empreses i treballadors

L’emergència sanitària provocada pel covid-19 ha produït un gran canvi en el marc laboral. Avui, per molts treballadors, el teletreball serà la modalitat que els permetrà continuar amb l’activitat de l’empresa aprofitant la tecnologia que tenim al nostre abast.    

Des de ITM Human Capital i IM2 The Group seguim teletreballant al vostre costat i us fem arribar uns consells molt útils. Animem a les empreses que considerin aquesta modalitat de treball més endavant pel dia a dia, ja que són molts els avantatges que pot oferir.

Llegir més